www.cuplets.cat

info@cuplets.cat

ROSSENDET

Lletra: Faust Casals – Música: Vicente Quirós – Intèrprets: Pilar Alonso

Ildefonso Alier, editor
I
Vaig casar-me amb en Rossendo
i al sortir del casament
¡està clar! vam fer nosaltres
lo que fa tota la gent.
Com és llei en nostra terra
vam anar a Montserrat
perquè es diu que el que no hi puja
no pot ésser ben casat,
i al marit impacient
pel camí ja li vaig tenir de dir:

Tornada
Rossendet, Rossendet,
espera't que esperant les hores
et seran més dolces i felices
Si pots estiga't quiet Rossendet
que hi ha més dies que llangonisses.

II
Arribats a la muntanya,
sense espera'l meu marit,
va buscar un aposento
per poguer passar la nit.
¿Quina celda vol? el frare
li va dir, y ell contesta:
Mentre'ls dos hi poguem cabre
la que vulgui; ¡tant me fa!
i amb veu baixa, per dissimular,
jo li vaig recomanar:

A la tornada

III
Visitarem Sant Geroni
Sant Miquel i Sant Joan,
i els camins més tortuosos
li agradava anant buscant.
Recordant aquell viatge,
l'espòs meu ara en sol dir:
- Mira tú si va agradar-me
que'l voldria repetir.
I és clar, jo al veure'l així content
tinc de dir-li amablement.

A la tornada

© 2024 www.cuplets.cat

Autor Anders Norén